Khi phát sinh mua hàng, khách hàng có thể thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt: khi mua bán tại cửa hàng, quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng tiền mặt ngay tại quầy thu tiền. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ tiền thừa mà chúng tôi trả lại (nếu có) trước khi rời quầy. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm nếu có sai sót xảy ra mà không được kiểm tra và xử lý ngay tại thời điểm giao dịch.
  • Thanh toán theo hình thức chuyển khoản: Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm nếu quý khách sai sót trong quá trình thao tác hoặc giao dịch với ngân hàng. Việc thanh toán thành công chỉ được ghi nhận khi chúng tôi nhận được đủ tiền trong tài khoản.
  • Thanh toán cho bên thứ 3 được chúng tôi ủy quyền: Đôi khi việc thanh toán sẽ được ủy quyền cho bên thứ ba, ví dụ việc bên giao hàng được thuê sẽ thu tiền hộ chúng tôi. Việc này sẽ được thỏa thuận và đồng ý của người mua và người bán cũng chấp thuận quy định của bên giao hàng thu hộ tiền. Chúng tôi từ chối trách nhiệm trong trường hợp quý khách sai sót trong khi giao dịch với nhân viên giao hàng, thu tiền của bên thứ 3.

Chính sách khác