Chính sách

Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Dưới đây là chính sách và quy định chung của gomsuhanoi.com

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong phần chính sách vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về chính sách được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Dưới đây là Chính sách bảo mật thông tin của gomsuhanoi.com đối với khách hàng.

Chat zalo